Ο Σύλλογος δασοπροστασίας ΚΥΛΛΗΝΙΟΣ ΑΔΩΝΙΣ οργανώνει δενδροφύτευση-αναδάσωση στην περιοχή Βαρνεβό στη Ζήρεια.
Σημείο συνάντησης: Πλατεία Μ.Σ. Τρικάλων 9:00 π.μ.