Η προστασία των δασών, που βρίσκονται εντός της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου Ξυλοκάστρου και των δασών όλης της χώρας, από κάθε πιθανό κίνδυνο. Η ανιδιοτελής και εθελοντική περιφρούρηση της ακεραιότητας των δασών, η έγκαιρη ειδοποίηση των αρμόδιων αρχών, η προώθηση της ιδέας της εθελοντικής προσφοράς μεταξύ των μελών αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας. Η ενημέρωση των πολιτών για τις λειτουργίες και τις ωφέλειες του δάσους και γενικότερα του φυσικού περιβάλλοντος, η ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών του συλλόγου. Δημιουργία ομάδας πεζοπορίας για τη γνωριμία, επαφή και εξοικείωση με τους δασικούς δρόμους, τα μονοπάτια, τις πηγές, το εν γένει εδαφικό ανάγλυφο και τις ιδιαιτερότητες των δασών. Καθώς και την καταστολή των πυρκαγιών με τα δύο οχήματα του συλλόγου, τα οποία επανδρώνονται με δέκα εθελοντές.