Από 11/07/2011 ξεκίνησε η εθελοντική πυροφύλαξη, ώρες πυροφύλαξης : 19:00 – 24:00 & 24:00 – 05:00 για δηλώσεις συμμετοχής στις βάρδιες επικοινωνήστε με την πρόεδρο Άννα Ζαχαρή. Τηλ: 2743027033 – 6979959213